Articles

 Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,


Tuan/Puan,


Kepada semua pelajar tahun akhir yang layak untuk bergraduat untuk mengisi Borang Permohonan Penganugerahan Ijazah yang boleh dimuat turun melalui portal pelajar masing-masing di Menu Academic - Audit Pengijazahan, mulai hari ini 23 Jun 2013.

 

Semua pelajar dikehendaki untuk mencetak dan melengkapkan semua maklumat berikut :

i) Borang Permohonan Penganugerahan Ijazah

ii) Lampiran A

iii) Lampiran (A)(I) 

iv) Mini Transkrip (untuk semakan pelajar)

 

2. Tarikh akhir untuk pelajar menghantar segala maklumat tersebut kepada Pejabat Fakulti masing-masing adalah pada 4 Julai 2013 (Khamis) jam 2.00 petang.


3. Segala kerjasama daripada tuan/puan amatlah dihargai.


Sekian, terima kasih.

 

 

Wednesday the 29th - . Powered by 888 poker bonus code