Hasil Pembelajaran

Hasil diperolehi setelah tamat tempoh program 'dalam bidang "Ijazah Sarjana Muda Warisan (dengan Kepujian)', graduan ini memperolehi :

  • Semangat cintakan, menghargai, mempromosi dan membantu mengekalkan warisan negara di peringkat global.
  • Menggunakan kreativiti dalam kajian warisan supaya lebih praktikal dan inovatif.
  • Berkesan dalam memanipulasi warisan dan sumber semula jadi bagi menjana aktiviti keusahawanan.
  • Berkesan menguruskan dan mempromosi kepentingan sumber alam sekitar.
  • Berkesan menguruskan objek warisan bagi pemuliharaan dan pemeliharaan.
  • Bijak menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan penyelidikan proses kajian warisan.

 

 

Tuesday the 2nd - . Powered by 888 poker bonus code