Portal Rasmi Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan

headerbm

Sarjana Muda Teknologi Kreatif

Tentang Program

Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan (FTKW) menawarkan DUA (2) program pengajian yang diktiraf oleh JPA dan MQA berdasarkan
no. rujukan JPA(L)S.180/8/1-96 Klt.7(59) - 16/08/2011 dan tarikh kelulusan Kementerian pada 17 April 2008. Program pengajian tersebut adalah :


Program Ijazah Sarjana Muda TEKNOLOGI KREATIF menawarkan tujuh elektif:

1  Elektif : Rekabentuk  Komunikasi Visual (RKV)
2  Elektif : Rekabentuk Perindustrian (RP)
3  Elektif : Pengajian Skrin (PS)
4  Elektif : Tekstil Fesyen (TF)
5  Elektif : Multimedia (MM)
6  Elektif : Seni Halus (SH)
7  Elektif : Animasi (ANI)
8  Elektif : Rekacipta Kreatif (RK) *Semester September Sesi Akademik 2019/2020*
9  Elektif : Rekabentuk Permainan Digital (RPD) *Semester September Sesi Akademik 2019/2020*

Syarat Kemasukan

Syarat kemasukan minimum untuk semua program adalah Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia dan Sijil Pelajaran Malaysia dengan kepujian dalam Bahasa Malaysia.Pemohon yang mempunyai pengalaman industri / profesional yang terdahulu boleh diterima sebagai ganti beberapa, atau semua, keperluan akademik rasmi.

Bagi pelajar antarabangsa, kelayakan akademik yang dianggap sebagai setaraf akan diletakkan kira. Pemohon akan dimaklumkan mengenai perkara ini.


CALON STPM DAN SETARAF

Calon STPM hendaklah mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am, dan mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam LIMA (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dan mendapat sekurang-kurangnya keputusan lulus pada peringkat SPM dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mendapat kepujian dalam Kesusasteraan Melayu / Pendidikan Seni Visual / Reka Cipta / Membuat Perabot / Rekaan Dan Jahitan Pakaian / Grafik Berkomputer / Produksi / Multimedia / Animasi Dan Rekabentuk Penerbitan / Penerbitan Multimedia Kreatif / Komunikasi Visual / Seni Halus / Pendidikan Muzik / Tari / Teater / Lukisan Kejuruteraan Pada Peringkat SPM atau Seni Visual pada peringkat STPM.

Calon STAM hendaklah Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam LIMA (5) mata pelajaran termasuk mata pelajaran;Bahasa Melayu ; Dan mendapat sekurang-kurangnya keputusan lulus pada peringkat SPM dalam matapelajaran Bahasa Inggeris.Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mendapat kepujian dalam Kesusasteraan Melayu / Pendidikan Seni Visual / Reka Cipta / Membuat Perabot / Rekaan Dan Jahitan Pakaian / Grafik Berkomputer / Produksi / Multimedia / Animasi Dan Rekabentuk Penerbitan / Penerbitan Multimedia Kreatif / Komunikasi Visual / Seni Halus / Pendidikan Muzik / Tari / Teater / Lukisan Kejuruteraan pada peringkat SPM atau Seni Visual pada peringkat STPM.

a. Syarat Am Universiti

     i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan mendapat kepujian
    ii. Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan dalam matapelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau
        kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai. Dan; mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan :
         Gred C (NGMP 2.00) matapelajaran Pengajian Am; dan
        Gred C (NGMP 2.00) dalam DUA (2) matapelajaran lain;dan
    iii.  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University

b. Keperluan Tambahan Calon STPM
    i. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) pada English Test (MUET).
    ii. Mendapat   sekurang-kurangnya   kepujian   pada   peringkat   SPM   dalam peringkat STPM dalam dua di antara matapelajaran berikut :
        Fizik
        Kimia
        Matematik (M)
        Matematik (T)
        Matematik Lanjutan
        Seni Visual
        Geografi
        Sejarah

Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran Matematik (M) atau Matematik (T) atau Matematik Lanjutan pada peringkat STPM hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik pada peringkat SPM atau setaraf dengannya; dan matapelajaran Bahasa Inggeris


CALON MATRIKULASI

Calon Matrikulasi hendaklah mndapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran; Dan mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam LIMA (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; Dan mendapat sekurang-kurangnya keputusan lulus pada peringkat SPM dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mendapat kepujian dalam Pendidikan Seni Visual / Seni Halus / Rekabentuk / Muzik / Tari/ Teater/ Pendidikan Muzik / Reka Cipta / Lukisan Kejuruteraan pada peringkat SPM.

a.   Syarat Am Universiti

      i.  Lulus SPM/setaraf dengan mendapat kepujian dalam matapelajaran Bahasa
      ii. Lulus matrikulasi KPM Jurusan Sains Aliran Sains atau Teknikal   dengan
      iii. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University
         Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan, English Test (MUET).

b.   Keperluan Tambahan
      i. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi
      ii. Calon yang tidak mempunyai kelulusan matapelajaran matematik Sains pada
      iii. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam dalam mana-mana SATU (1) daripada matapelajaran berikut:  Fizik
           Kimia
           Matematik (Sains)
           Sains Komputer
           Fizik Kejuruteraan

      iv.Pengajian Kejuruteraan (Awam/ Mekanikal/ Eletrikal & Elektronik) peringkat Matrikulasi hendaklah lulus dengan kepujian matapelajaran Matematik pada
         peringkat  SPM; dan matapelajaran berikut:
         Bahasa Inggeris; dan Matematik


CALON DIPLOMA

Calon Diploma hendaklah memiliki Diploma dengan kelulusan yang baik dari institusi yang diiktiraf oleh kerajaan, MQA dan diperakukan oleh senat UMK dalam bidang Pentadbiran Awam, Pengurusan Perniagaan, Seni Bina , Seni Bina Dalaman / Rekabentuk Dalaman, Seni Bina Landskap, Rekabentuk Fesyen, Rekabentuk Tekstil, Multimedia, Komunikasi Visual, Grafik / Animasi dan Fotografi serta mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.50; Atau memiliki kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh senat UMK dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.50 ; Dan mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam LIMA (5) mata pelajaran termasuk matapelajaran Bahasa Melayu dan mendapat sekurang-kurangnya LULUS pada peringkat SPM dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mendapat kepujian dalam Kesusasteraan Melayu / Pendidikan Seni Visual / Reka Cipta / Membuat Perabot / Rekaan Dan Jahitan Pakaian / Grafik Berkomputer / Produksi / Multimedia / Animasi Dan Rekabentuk Penerbitan / Penerbitan Multimedia Kreatif / Komunikasi Visual / Seni Halus / Pendidikan Muzik / Tari / Teater / Lukisan Kejuruteraan Pada Peringkat SPM atau Seni Visual pada peringkat STPM. Bagi Calon Diploma Tahun kemasukan dan tempoh pengajian sebenar adalah tertakluk kepada pengecualian kursus yang diluluskan oleh UMK.Calon dikehendaki mengemukakan keputusan peperiksaan yang lengkap semasa Diploma (dari semester pertama sehingga ke semester akhir) ke UMK. Calon juga dikehendaki mengemukakan salinan salinan Diploma/ Setaraf atau surat pengesahan tamat pengajian dan lain-lain dokumen sokongan beserta salinan borang permohonan atas talian seperti mana yang disenaraikan sebelum tarikh tutup permohonan.

a.   Syarat Am

      i. Pelajar yang mempunyai kelayakan Diploma dengan mendapat sekurang-kurangnya NGMP 2.00 (Gred C), dalam bidang-bidang senibina,
         senibina landskap,  senibina dalaman dan Kejuruteraan boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program ini termasuk mendapat sekurang-kurangnya
         kepujian pada peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:
         Bahasa Inggeris; dan Matematik atau setaraf dengannya.


KEPERLUAN KHAS PROGRAM

      i.  Calon tidak buta warna.
      ii. Calon melepasi sesi temuduga yang dikendalikan oleh pihak universiti
          (dikelolakan oleh pihak Program) dengan cemerlang. Calon akan menjalani ujian lukisan dan ujian buta warna semasa sesi temuduga.

Hubungi

logoumk

Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan
Universiti Malaysia Kelantan
Karung Berkunci 01,
16300 Bachok,
Kelantan

Tel:+609-779 7270 Fax:+609-779 7262

Visitor Counter

0645643
Show Today
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
763
3071
4850
10254
14132
645643

37.79%
20.72%
3.76%
1.30%
0.09%
36.34%

20 guests