Portal Rasmi Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan

headerbm

Konservasi Warisan

Tentang Bidang

Jabatan Pengajian Warisan menawarkan program Sarjana Muda Pengajian Warisan dengan Kepujian menerusi bidang elektif Konservasi Warisan yang sangat bersesuaian dengan 4.0 IR Industrial Revolution. Bidang ini memberi penekanan dalam disiplin ilmu berkaitan pemuziuman, etnografi, arkeologi dan konservasi bangunan berasaskan skop warisan bagi melahirkan graduan yang berketrampilan, berpengetahuan dan menghayati objek warisan secara teknikal, inovatif, kreatif dan beretika.

Bidang Konservasi Warisan juga menjalani proses pengajaran dan pembelajaran secara teori dan amali melalui pengajaran dalam bilik kuliah, studio, bengkel, makmal dan di industri bagi memenuhi keperluan graduasi. Pencapaian pelajar akan dinilai melalui penilaian berterusan dan penilaian akhir iaitu peperiksaan atau projek akhir. Sarjana Muda Pengajian Warisan dengan Kepujian melalui bidang Konservasi Warisan menawarkan kajian lebih praktikal dan menyeluruh bagi menyediakan peluang kerjaya yang lebih fleksibel dan bersifat global untuk graduan.

Subjek yang dipelajari dalam bidang Konservasi Warisan akan memberikan idea baru yang lebih mencabar dan kreatif. Sikap keberanian dan inovatif yang diamalkan juga dapat memberi peluang kepada pelajar untuk melihat kepentingan bidang ini dalam pelbagai medium dan konteks.

Objektif

 

Struktur Kursus

 

Skop Pekerjaan

 Konservator

 Perunding

 Usahawan

 Pendidik

Hasil Karya

pic-1   pic4   pic5
         
pic6       pic8

 

Testimoni Pelajar

Syarat Kemasukan

FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN WARISAN

BIL

KOD UPU

PROGRAM PENGAJIAN

1

2

LA32

LA56

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA PENGAJIAN WARISAN DENGAN KEPUJIAN

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI SERTA SYARAT KHAS PROGRAM

STPM

MATRIKULASI

STAM

DIPLOMA

Mendapat minimum PNGK 2.00

              dan

Mendapat sekurang kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mendapat lulus dalam Kesusateraan Melayu/ Pendidikan Seni Visual/ Reka Cipta/ Membuat Perabot/ Rekaan dan Jahitan Pakaian/ Grafik Berkomputer/ Produksi/ Multimedia/ Animasi dan Rekabentuk Penerbitan/ Penerbitan Multimedia Kreatif/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Pendidikan Muzik/ Tari/ Teater/ Lukisan Kejuruteraan pada peringkat SPM atau Seni Visual pada peringkat STPM

              dan

Mendapat sekurang kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam EMPAT (4) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu

              dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

Mendapat minimum PNGK 2.00

              dan

Mendapat sekurang kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat Matrikulasi/ Asasi dalam mana-mana DUA (2) mata pelajaran

              dan

Mendapat sekurang kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam EMPAT (4) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu

              dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

Mendapat minimum Pangkat JAYYID

              dan

Mendapat sekurang kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam EMPAT (4) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu

              dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

Mendapat minimum PNGK 2.50

              dan

Memiliki Diploma dalam bidang berkaitan dari institusi yang diiktiraf oleh kerajaan, MQA dan diperakukan oleh Senat UMK dalam bidang Teknologi Kreatif, Warisan, Pentadbiran Awam, Pengurusan Perniagaan, Seni Bina, Rekabentuk Fesyen, Rekabentuk Tekstil, Multimedia Kreatif, Produksi Kreatif, Seni Persembahan, Komunikasi Visual, Grafik/ Animasi dan Fotografi

              atau

Memiliki kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diperakukan oleh Senat UMK

              dan

Mendapat sekurang kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam EMPAT (4) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu

              dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

           

BIL

KOD PROGRAM

KATEGORI KEMASUKAN

STPM

MATRIKULASI/ ASASI

STAM

DIPLOMA/ SETARAF

Sains

Sastera

Sains

Sastera

1

LA32

2

LA56

 

Klik sini untuk dapatkan artikel mengenai program 

Hubungi

logoumk

Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan
Universiti Malaysia Kelantan
Karung Berkunci 01,
16300 Bachok,
Kelantan

Tel:+609-779 7270 Fax:+609-779 7262

 

qr.umk             qrftkw

http://www.umk.edu.my         http://ftkw.umk.edu.my

Visitor Counter

1432517
Show Today
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
5182
5182
15181
26621
1432517

19.28%
50.24%
2.60%
0.70%
0.12%
27.06%

8 guests