FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN WARISAN
Universiti Malaysia Kelantan

MUAT TURUN FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN WARISAN


# Repositori Muat Turun
1 STRUKTUR PENAWARAN KURSUS IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF DENGAN KEPUJIAN SEMESTER FEBRUARI SESI 2023/2024
Muat Turun
2 STRUKTUR PENAWARAN KURSUS IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN WARISAN DENGAN KEPUJIAN SEMESTER FEBRUARI SESI 2023/2024
Muat Turun
3 Folio Buletin FTKW Bil. 3
Muat Turun
4 Folio Buletin FTKW Bil. 1
Muat Turun
5 Folio Buletin FTKW Bil. 2
Muat Turun
6 eProceeding ICCTH2019

e-PROCEEDINGS OF 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CREATIVE TECHNOLOGY & HERITAGE (ICCTH2019)

Muat Turun
7 Buku Panduan SIEP
Muat Turun
8 MS ISO 9001:2015 - PRINCIPALS FOR EDUCATIONAL ORGANISATION
Muat Turun
9 Buku Log Latihan Industri FTKW
Muat Turun
10 STRUKTUR PENAWARAN KURSUS SEMESTER SEPTEMBER SESI 2023/2024
Muat Turun
11 ACADEMIC REGULATIONS BOOK (effective date starting in Semester September 2021/2022)

Academic Regulations Book effective date starting in Semester September 2021/2022

Muat Turun
12 BUKU PERATURAN AKADEMIK SEMEDTER SEPTEMBER 2021/2022

Buku Peraturan Akademik Versi bahasa Melayu (tarikh berkuatkuasa pada semester September 2021/2022

Muat Turun
13 E-PROCEEDING IAFCC 2023 - International Academic Forum on Creative Contents

E-PROCEEDING IAFCC 2023 - International Academic Forum on Creative Contents

Muat Turun
14 ePROCEEDING WEBINAR PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DI PERSADA DUNIA 2022
Muat Turun

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain